top of page

PRIVACYVERKLARING VAN MASSAGEPRAKTIJK LOENEN

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Massagepraktijk Loenen verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Massagepraktijk Loenen, of om een andere reden persoonsgegevens aan Massagepraktijk Loenen verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Massagepraktijk Loenen, Hoofdweg 132a, 7371 GJ Loenen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74255886.

De praktijk is bereikbaar via info@massagepraktijkloenen.nl of telefonisch via 06-14285785.

2. Welke gegevens verwerkt Massagepraktijk Loenen en voor welk doel:
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam

  2. Uw adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig), telefoonnummer en e-mailadres

  3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheid)gegevens en geboortedatum

  4. Aantekeningen van uw behandeling(en)

2.2 Massagepraktijk Loenen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Uw voor- en achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan

  2. Uw adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig), telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het maken van afspraken, versturen van nota’s, herinneringen, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Massagepraktijk Loenen.

  3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheid)gegevens en geboortedatum worden gebruikt om een behandelplan te maken en de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.

  4. Aantekeningen van uw behandeling(en) worden gebruikt om de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.

E-mail berichtgeving:

Massagepraktijk Loenen kan uw naam en e-mailadres gebruiken om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te verstrekken. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Massagepraktijk Loenen verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden uw persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers/bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Massagepraktijk Loenen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt Massagepraktijk Loenen gebruik van diensten van derden. SARA SalonSoft  is de verwerker van de persoongegevens en hiermee hebben wij een verwerksersovereenkomst gesloten verwerker. Voor verwerking van de financiële gegevens maakt Massagepraktijk Loenen gebruik van een administratiekantoor. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaar van Massagepraktijk Loenen kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Massagepraktijk Loenen zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen 7 dagen na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaar van Massagepraktijk Loenen.

5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Massagepraktijk Loenen uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaar van Massagepraktijk Loenen via info@massagepraktijkloenen.nl of telefonisch via 06-14285785.

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

bottom of page